Mana Emerson TV neieslēdzas

Mājas hacks: (July 2019)

How to setup ps2 to TV (Jūlijs 2019).

Anonim

Ja jums rodas problēma, ka varat ieslēgt Emerson televīziju, pastāv lielas izredzes, ka varat novērst problēmu, izmantojot dažas problēmu novēršanas metodes. Šo traucējummeklēšanas metožu izmantošana ļauj jums noteikt, ar ko saistīta problēma ar barošanas savienojumu, un saprast, kā to novērst. Emerson TV īpašnieka rokasgrāmatā ir nedaudz problēmu novēršanas padomu.

Iespējams, ka varat viegli novērst TV problēmu.

Pārliecinieties, vai maiņstrāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai.

Pārliecinieties, vai maiņstrāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai. Pievienojiet citai ierīcei kontaktligzdai, lai pārliecinātos, ka kontaktligzdas darbojas pareizi.

Atvienojiet vadu vienu minūti.

Atvienojiet strāvas vadu vienu minūti, pēc tam pievienojiet vadu atpakaļ, ja rodas strāvas padeve. Tas ļauj ierīcei atjaunot sevi.

Pārbaudiet slēdzi, lai pārliecinātos, vai slēdzis, kas kontrolē televizoru, netiek pārslēgts uz "izslēgts".

Pārbaudiet slēdzi, lai pārliecinātos, ka slēdzis, kas kontrolē televizoru, netiek pārslēgts uz "Izslēgts". Ja tas ir, pagrieziet slēdzi atpakaļ pozīcijā "Ieslēgts".

Pārbaudiet baterijas.

Pārbaudiet baterijas tālvadības pultī, ja mēģināt ieslēgt televizoru no tālvadības pults. Pārliecinieties, ka baterijas ir pareizi izlīdzinātas. Mēģiniet nomainīt baterijas.

Pārliecinieties, vai starp tālvadības pulti un televizoru nav nekas.

Noņemiet visus priekšmetus, kas atrodas starp televizoru un tālvadības pulti, jo tie var izraisīt, ka signāls starp abām ierīcēm nav pilnībā savienots.

Dizainers Informatīvs Mājas hacks